Strona polskiej kartoteki MeSH
   
 
 
 
 


Słownictwo medyczne MeSH - wersja polska jest bezpośrednio oparte na Kartotece Haseł Przedmiotowych Medical Subject Headings (MeSH), którą tworzą polskie biblioteki uczelni medycznych na podstawie standardów National Library of Medicine (USA).

Udostępnienie użytkownikom polskiej terminologii medycznej ma na celu ułatwienie wyszukiwania informacji o literaturze medycznej w bazach bibliograficznych i katalogowych, może być również pomocne w doborze słów kluczowych zamieszczanych przy publikacjach w czasopismach naukowych.

Ścisłe powiązanie słownictwa z kartoteką haseł przedmiotowych MeSH powoduje, że terminologia ta jest aktualizowana automatycznie wraz z aktualizacją wersji kartoteki.

Aktualna wersja 2013 obejmuje: 26858 haseł głównych (deskryptorów) oraz 598151 wyrażeń synonimicznych. Terminologia została zaczerpnięta ze słowników językowych i dziedzinowych, encyklopedii, podręczników i specjalistycznych publikacji naukowych.

Wyszukiwanie możliwe jest według terminów polskich, angielskich i (częściowo) łacińskich.

W wyniku wyszukiwania uwidaczniają się ponadto tzw. odsyłacze w języku polskim i angielskim (synonimy), a także definicja, zawierająca zakres stosowania danego hasła oraz sigla bibliotek, które opracowały hasło.

Dodatkowo, istnieje automatyczna możliwość zastosowania odnalezionego hasła w katalogach NUKAT oraz KARO, a także w bazie PubMed i uzyskania z tych źródeł potrzebnych informacji bibliograficznych
Stronę "Słownika terminów medycznych" odwiedziło 204521 użytkowników od dnia 2011-03-02, dokonano 437810 przeszukiwań i wyświetlono 321695 razy informacje o hasłach.

 
     
     
 
 
 
© 2000-2014 - akademickie biblioteki medyczne
All rights reserved ® Software and Administration © 2000-2014 PK.com Piotr Krzyżaniak